สอนการใช้งานระบบ Lite (เช็คสถานะรถออนไลน์ทุกครั้งก่อนการใช้รถ)

สอนการดูรถในระบบ Lite  (ในกรณีที่ยังไม่เคยมีไลน์บริษัท ถ้ามีไลน์บริษัทแล้ว ข้ามไป คลิป วีดีโอ 2)

สอนการดูรถในระบบ Lite (ในกรณีที่มีไลน์บริษัทแล้ว)

- การเข้าดูรถผ่าน Line

2. การติดตามรถระบบ Lite โดยใช้คอมพิวเตอร์

สอนการดูรถในระบบ LITE

สอนการสร้างกลุ่มรถในระบบ LITE

สอนการสร้างการแจ้งเตือนความเร็วในระบบ LITE

สอนการดูประวติการเดินรถย้อนหลังในระบบ LITE

สอนการสร้างพื้นที่ และการแจ้งเตือนเข้า-ออกพื้นที่ ในระบบ LITE

สอนการออกรายงาน ในระบบ LITE

- การดูสถานะรถ

สอนการรูดใบขับขี่ที่ถูกต้อง (เฉพาะรถเข้าขนส่ง)

2. การเช็คสถานะใบขับขี่

*เช็คสถานะใบขับขี่ทุกครั้งก่อนการใช้งานรถ
FOOT