การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า จะสิ้นสุดทันทีเมือ….

*ระวังกรณีลูกค้านำรถไปใช้ในขณะที่อุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์ มีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท (เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป)

  • ครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง
  • ถ้าการแก้ไข ดัดแปลงอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต จากผู้ให้บริการ มีการถอดซ่อมโดยบุคคลอื่นใด ที่ไม่ใช่พนักงาน หรือตัวแทนของผู้ให้บริการ
  • มีสภาพชำรุดเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ เกิดจากอุบัติเหตุของผู้ใช้งาน เกิดจากวิบัติภัยทางธรรมชาติต่างๆ
  •  
FOOT