วิธีรูดบัตรอย่างถูกต้อง ก่อนการใช้งานรถ ทุกครั้ง

1. รูดใบขับขี่ โดยให้ด้านที่เป็นแถบแม่เหล็ก(สีดำ) ตรงกับด้าน ที่อ่านข้อมูลในเครื่องรูดบัตรให้ถูกต้อง

2. รูดบัตร 1 ครั้ง หรือมากกว่า 1 ครั้ง จนกว่าจะได้ยินเสียง ร้อง 2 ครั้ง แล้วจะเงียบ จากนั้นให้เช็คสถานะใบขับขี่ในหน้า ระบบ CENTER จะมีชื่อปรากฏเรียบร้อย

วิธีรูดบัตรอย่างถูกต้อง ก่อนการดับเครื่องยนต์ หรือปิดกุญแจรถ ทุกครั้ง

1. รูดใบขับขี่ โดยให้ด้านที่เป็นแถบแม่เหล็ก(สีดำ) ตรงกับด้าน ที่อ่านข้อมูลในเครื่องรูดบัตรให้ถูกต้อง

2. รูดบัตร 1 ครั้ง หรือมากกว่า 1 ครั้ง จนกว่าจะได้ยินเสียง ร้องยาวต่อเนื่อง แล้วค่อยดับเครื่องยนต์หรือปิดกุญแจรถ

ข้อควรระวังในการรูดใบขับขี่
FOOT