ระบบปฏิบัติการ iOS และ ระบบปฏิบัติการ Android

ระบบปฏิบัติการ iOS และ ระบบปฏิบัติการ Android

การแสดงตนใบขับขี่ในกรมการขนส่งทางบก

เช็คสถานะรถ
เช็คสถานะใบขับขี่
เตรียมเอกสาร

ความเร็วตาม พรบ. กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก

*กรณีลูกค้านำรถไปใช้ในขณะที่อุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์ มีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท (เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2562)

สอนการล้างมือเพื่อป้องกันโรคโควิด 19

FOOT