1. การดาวน์โหลด

คลิก Download Anydesk

2. การติดตั้ง

3.การใช้งาน

FOOT