การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone ,iPad)

การดาวน์โหลดผ่าน App Store

1. เข้า App Store 

2. พิมพ์ Wetrust Lite ค้นหา หรือคลิก ดาวน์โหลด

3. ดาวน์โหลด

4. การใช้งานแอปพลิเคชั่น คลิก

 

การดาวน์โหลดผ่าน คิวอาร์โค๊ด (ใช้ไลน์เพื่อสแกนคิวอาร์โค๊ด)

1. เปิดแอปพลิเคชั่นไลน์

2. ไปที่ค้นหา

3. สแกนคิวอาร์โค๊ด

4. จะมีป๊อปอัพ ลิงค์ แสดงขึ้นมา กดที่ลิงค์

5. ดาวน์โหลด

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ระบบปฏิบัติการ Android

การดาวน์โหลดผ่าน Google Play

1. เข้า Google Play 

2. พิมพ์ Wetrust Lite ค้นหา หรือคลิก ดาวน์โหลด

3. ดาวน์โหลด

4. การใช้งานแอปพลิเคชั่น คลิก

 

การดาวน์โหลดผ่าน คิวอาร์โค๊ด (ใช้ไลน์เพื่อการสแกนคิวอาร์โค๊ด)

1. เปิดแอปพลิเคชั่นไลน์

2. ไปที่ค้นหา

3. สแกนคิวอาร์โค๊ด

4. จะมีป๊อปอัพ ลิงค์ แสดงขึ้นมา กดที่ลิงค์

5. ดาวน์โหลด

FOOT