การติดตามรถ

1. เปิดแอปพลิเคชั่น Lite

2. ใส่ User (ตามด้วย @mail.com เช่น demo@mail.com) และ Password ของลูกค้า

3. ถ้าระบบ iOS มือถือ iPhone และ iPad ให้กด “Sign” และถ้าระบบ Android มือถือที่ไม่ใช่ Iphone หรือแท็บเล็ต ให้กด “ลงชื่อเข้าใช้”

4. กดที่ ขีด 3 ขีด มุมซ้ายบนเพื่อแสดงแถบเมนู

5. กดที่รถ เพื่อแสดงตำแหน่งรถในแผนที่ GPS

การดูสถานะรถ

1. สีแดง = ออฟไลน์  (จะแสดงวันเวลา สุดท้ายก่อนออฟไลน์)

2. สีเหลือง = ออนไลน์ (จะแสดงวันเวลาปัจจุบัน)

3. สีเขียว = รถเคลื่อนที่ (จะแสดงวันเวลาปัจจุบัน )

 

FOOT