การดูสถานะรถ

1. สีแดง = ออฟไลน์  (จะแสดงวันเวลา สุดท้ายก่อนออฟไลน์)

2. สีเหลือง = ออนไลน์ (จะแสดงวันเวลาปัจจุบัน)

3. สีเขียว = รถเคลื่อนที่ (จะแสดงวันเวลาปัจจุบัน )

 

การดูสถานะรถ

1. สีแดง = ออฟไลน์  (จะแสดงวันเวลา สุดท้ายก่อนออฟไลน์)

2. สีเหลือง = ออนไลน์ (จะแสดงวันเวลาปัจจุบัน)

3. สีเขียว = รถเคลื่อนที่ (จะแสดงวันเวลาปัจจุบัน )

 

FOOT