ลำโพง GPS

ใช้ส่งเสียงเตือน

รีเลย์+ปลั๊กรีเลย์

ใช้ตัดสตาร์ทเครื่องยนต์

เครื่องรูดใบขับขี่

รองรับ GT06E

สายสัญญาณ GPS

รองรับ T333 ,TS ,AVL

สายสัญญาณ GSM

รองรับ T333 ,AVL

จอความเร็ว ดิจิตอล

ใช้วัดความเร็ว

สนใจผลิตภัณฑ์ โทร 02-026-6251
FOOT